Blandingsforhold mørtel til opmuring

Til opmuring anvendes kalkcementmørtel, hyppigt kaldet KC-mørtel. Vejledende blandingsforhold for kalkcementmørtler . Blandingsforhold af møtel til Lecablokke – Lav-det.

Mørtel til opmuring består af cement og kalkmørtel i varierende mængdeforhold. Den enkelte opgave afgør blandingsforholdet mellem cement . Er der derimod tale om huse fra omkring 19eller før, vil der til opmuring og pudsning ofte være anvendt mørtel uden cement, og her vil en såkaldt kalkmørtel . Her kan du høre hvordan man blander mørtel fx i forbindelse med fugning (mindre områder) af et.

Bindemidler og tilslagsmaterialer til byggepladsfremstillet mørtel. Sammenhængen mellem receptmørtlens blandingsforhol trykstyrke og . Sådan vælges den perfekte mørtel til den valgte mursten. Vinteropmuring” direkte til din smartphone.

Her får du gode råd til brug af leceblokke ved opmuring af fundamenter. Til opmuring af fundamenter med letklinkerblokke benyttes en bakkemørtel som .

`