Drivhus afstand til skel

Har du planer om at bygge carport, drivhus, overdækket terrasse. Bygger du op af skel, må ingen af bygningens dele indenfor en afstand af 2 . Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkam, må inden for en afstand af m fra skel være højere end m .

Byggeri i skel eller nærmere skel end meter skal overholde regler om højde og. Byggeri til garage, carport, udhus, drivhus eller overdækket terrasse, som. For nogle år tilbage opsatte vores nabo et drivhus på sin grund.

Drivhuset står mindre end meter fra skel og er mere end meter højt.

Drivhuse, skure og lignende mindre bygninger til udhusformål. Mod vej, sti og skel kræves en afstand på minimum meter. Man må under normale omstændigheder bygge meter fra skel. Garager (ej integrerede), carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede.

Når du vil bygge i eller inden for meters afstand til skel. Du skal anmelde det, hvis du bygger garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse eller . Der er ingen tilgængelig beskrivelse af dette resultat på grund af websitets robots.

`