Ekspanderende beton understøbning

Til understøbning, understopning, sprøjtestøbning og spartling. Marlon Ekspanderende beton findes i variationerne MPa og MPa og med. Marlon Ekspanderende beton er velegnet til understøbning og fugning af bl.

Jeg er påbegyndt understøbning af sokkel under ydermur og indermur i et. Beton har en stigende styrkeudvikling, og den anses for at nå sin. Problemer ved udgravning til gulvvarme – Lav-det.

Understøbninger og montering af betonelementer.

SikaGrout-2anvendes som selvudflydende mørtel på beton, stål, sten, jern etc. Hey’di RAPID EX, Meget hurtighærdende ekspanderende mørtel til indfæstning og understøbning. Kælderens indervægge understøbes i beton på stedet på stort set . MEN – det jeg skal have gjort i første omgang er at understøbe de.

`