Folkepensionsalder 2015

Højere pensionsalder på vej: Se, hvornår du kan gå på pension. Fra og med 20kan pensionsalderen sættes op og derefter hvert 5. Oversigt: ny efterlønsalder, ny folkepensionsalder og ny pensionsalder i relation til.

Folkepensionsalderen stiger fra 20til år. Det har betydning for dig, hvis du er født i 19eller senere. Fagbevægelsen er bekymret for om, alle kan holde til at arbejde til de er i slutningen af 60’erne.

Her kan du se den lovfastsatte efterløns- og folkepensionsalder og derme hvor længe du kan være på efterløn.

Loven (vedtaget december 2015) medfører, at folkepensionsalderen fastsættes som angivet nedenfor: Fødselsdato. Hvornår kan du få pension fra PenSam og hvornår kan du få efterløn og folkepension? Nu er det slut med efterløn til 60-årige. Ligesom folkepensionsalderen i løbet af få år rykker fra år til år.

Kalder alle årgange: Se, hvornår du kan få folkepension. Efter de seneste reformerer jeg usikker på, hvad den officielle folkepensionsalder er i dag. Kan I give en kort beskrivelse af reglerne?

Den nuværende folkepensionsalder stiger fra år til år og formentlig mere. Men allerede i 20vil Folketinget se på nye efterløns- og .

Er du født i 19eller senere, så kan du tidligst få folkepension, når du. Det skete første gang i 20med virkning fra 2030. Folkepensionsalderen forhøjes fra til år. En beregning af folkepensionsalderen efter lovens regler viser, at folkepensionsalderen i 20skal reguleres med år og fastsættes til år . Efter lov om social pension skal det i 20og derefter hvert 5. Socialministeren fremsætter i 20forslag om . I dag kan du gå på efterløn som 60½-årig og på folkepension som 65-årig. I tabellen er vist efterløns- og folkepensionsalder og hvor mange år, man højst kan . Med velfærdsreformen fra 20og tilbagetrækningsreformen fra 20er sporene lagt for, at folkepensionsalder hæves i takt med den stigende levetid.

Antal år med pension i CS-regi inden folkepensionsalder opnås. Folkepensionsalder bliver hævet til år for folk under år. Politiken – 2015-11– KLIMAINVESTERINGER – Thomas. Vedtages lovforslaget om at hæve pensionsalderen, vil det gælde fra 29.

Levetidsindeksering af efterløns- og folkepensionsalder opretholdes. Det sker første gang i 20og derefter hvert femte år. Et bredt flertal i folketinget forventes i den kommende tid at vedtage en forhøjelse af folkepensionsalderen fra til år i 2030. Velfærdsaftale fra 200 der hæver folkepensionsalderen til år . Hvad er reglerne for pension og efterløn? Få styr på reglerne her og få gode råd om, hvordan efterløn og pension hænger sammen.

Det står skidt til med tiltroen til fremtidens folkepension. Lovforslaget ventes vedtaget inden udgangen af 201 og dermed vil den officielle folkepensionsalder være steget til år. Reguleringen af folkepensionsalderen kan nemlig slet ikke følge med.

`