Huldæk spændvidde

EXPAN Lyddæk og huldæk er velegnede til: Tagdæk (1); Etagedæk (2); Kælderdæk (3); Krybekælderdæk (4). Dækelementerne indgår som regel i bygningens . På vores fabrik i Vemmelev produceres ekstruderede huldæk.

Ved meget store spændvidder kan pilhøjden være negativ. Hovedmål Huldæk produceres standard i tykkelserne PE 18 DE 21 JE 26. Forspændte huldæk anvendes som enkeltspændte plader til etage- og tagdæk i bolig-, erhvervs- og industribyggeri. Huldæk leveres i dimensionerne 18 22 .

Huldæk leveres i tykkelserne 1mm, 2mm, 2mm, 3mm, 4mm – i bredderne m. Huldæk i tykkelserne 1mm, 2mm, 2mm og 3mm . Huldæk er et planparallelt, forspændt dækelement, som er meget velegnet, stabilt. Afhængig af belastning og spændvidde kan hele elementet tilpasses store . Huldæk-navnet refererer til de vandrette huller, der løber igennem hele elementet. Af hensyn til sammenhængen i det færdige dæk er huldæk elementernes. Nærværende dokument er en gennemregning af et huldæk, som er.

Nærværende afsnit vedrører huldæk i kold tilstand.

`