Hvad anvendes tørv til

Tørvegravning til brændselsformål ophørte i Danmark i midten af 1950’erne; i dag anvendes tørv mest som jordforbedringsmiddel og i . Lyngtørv har en lav brændværdi, men kan anvendes som brændsel. Tørv er en af Danmarks ældste energikilder og blev allerede anvendt af jernalderfolket for 2.

Granit finder anvendelse i byggeri og havneanlæg, mens det fine kvartssand. Lovgivning om råstofindvinding af san grus, sten , ler, kalk og tørv fremgår af . Tørv dannes i moser og består af døde plantedele. På grund af iltmangel i vandet er plantedelene kun blevet delvist nedbrudt.

Man har anvendt kul som energikilde i tusinder af år. Det kaldes kulrækken, og består af tørv, brunkul, stenkul og atracit. Hejsa peeps, eftersom jeg skal ud og kigge på et sted hvor hestene står på tørv, kunne jeg godt tænke mig at vide lidt forskelligt om det. Tørv er den første materiale til form i processen med at gøre kul.

Hvad er nogle kommercielle anvendelse af tørv ? Hvis ikke vi havde haft tørven, havde de ikke været her i dag. Form-, Pludder-, Presse-, Sprøjte-, Stryge-, Træde-, Æltetørv) og anvendes som brændsel.

`