Hvad er borsalte

Papirisolering Danmark introducerer nu Thermofloc papirisolering 1 UDEN borsalte! Papirisolering Danmark ApS, tilbyder nu et produkt 1procent uden . Man kan altså konkludere, at tilsætningen af borsalte til papirisolering ikke er sundhedsskadeligt for isolatøren og da papiruld ikke afgiver saltene igen, er det .

Det skal bemærkes at nogle mener at borsalt i celluloseisolering bør undgås, da det er. Der findes celluloseisolering uden borsalt og som er godkendt til brug i . AlOH (aluminiumhydroxid) og borsalte vi har et projekt kørende, hvor. Borsalte er imidlertid på WHO’s og Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.

Det er lykkedes Thermofloc at fjerne borsaltene og erstatte disse . Ingen af tilsætningsstofferne er på Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer, men bor-salte (som f.eks. nogle typer af papir-isolering indeholder) er på listen over . På minussiden i forhold til miljøet er, at papirisolering tilsættes borsalte, som gør isoleringen mere brandsikker og øger modstandsevnen over . I modsætning til hvad mange måske går og tror, er papirisolering ikke. Rapport om anvendelse af borsalte i isolering udarbejdet af Chemtox. Borsaltene har ingen påvirkning på murbindere i tinbronze og stål.

`