Ibjælker spændvidde

Vores forarbejdede I-bjælker giver en styrke og stivhe der i realiteten. Spændviddetabel I-bjælke gulv uden vandret boligskel . I-Bjælker: Nem at arbejde me da de ikke vejer særlig meget i forhold til tilsvarende.

I-Bjælker kan både bruges i væg, tag og dæk. I-Gulvbjælker Download spændviddetabel inkl. I-Tagbjælkespær Download spændviddetabel . På Lilleheden sælger vi komplette løsninger baseret på professionel rådgivning og en uvurderlig træviden.

Vores spændviddetabel, som du kan downloade her, . I-bjælker fra SmartWood anvendes til både tag, gulv og ydervægge til især. SmartWood I-bjælke – spændviddetabel – etagebjælker bolig – uden vandret . I-bjælkerne har mange anvendelsesmuligheder. Den kan med fordel anvendes i bærende konstruktioner som tagbjælkespær, stolper og gulvbjælker. Der forudsættes at der ikke er skunk bjælker og at areal anvendes til alm.

Bjælkerne kan føres ud over understøtningerne for etable- ring af tagudhæng eller lign. Der er forudsat et maksimalt tagudhæng på en tredjedel af spændvidden . Udførelse af bjælke-, søjle- og stolpekonstruktioner i træ er nemt og billigt.

For at opnå stor spændvidde eller højde og dermed større styrke kan bjælker og . I-bjælken Tag Tagspær med spændvidde op til meter for FINNJOIST og meter for KERTO giver dig stor handlefrihed i indretning af bygningen. For en simpelt understøttet bjælke med spændvidde l og med et tværsnit som vist i . Spæncoms forspændte bjælker findes i standardudgaver til alle former for byggeri og med spændvidder fra til 3m. Bjælker anvendes i forbindelse med byggeriets bærende konstruktion og. Taghældning op til grader: Anvend vandret spændvidde.

Taghældning over grader: Anvend skrå spændvidde. Skæring på fix-mål; Vederlagsplader; Svejsning af top bundplader, kropsafstivning mv.

`