Kapillarbrydende

Kapillarbrydende lag eller fugtspærre er kendt fra byggeri. Dansk retskrivning tillader også stavemåden kapillær. For ikke at beskadige eller nedbryde en .

Anvender du polystyren som kapillarbrydende lag ovenpå jorden, lægges først -cm stabilgrus for at sikre en plan overflade. I terrændækkonstruktioner anvendes kapillarbrydende lag, der skal sikre, at der ikke sker en kapillær opsugning af vand fra terrænet. Ja Sundolitt, uanset kvalitet, er kapillarbrydende selv i små tykkelser. Det er imidlertid god byggeskik, at et kapillarbrydende lag altid mindst skal være 1mm .

Lagets primære formål er at hindre opsugning af fugt til gulvkonstruktionen. God byggeskik anviser, at et kapillarbrydende lag mindst skal . Som vi kan læse alle vegne skal det bestå af et kapillarbrydende lag, et isoleringslag og et betonlag. Konstruktionen udføres ofte i kombination med trykfast isolering. Denne brochure omhandler terrændæk til boliger . Man skal grave al muld og løs jord bort under gulvet.

På den faste jordbund udlægges et mindst cm tykt kapillarbrydende lag.

More from my site

`