Krydsfiner styrkeklasse

Styrke- og stivhedsværdierTræplader til bærende formål skal have. Moelven Vänerply krydsfiner lever op til dimensions- og vægtkravene i Brancheaftalen om træbaserede . Find byggeplader i krydsfiner til gulv, tag og beklædning her.

Formstabil krydsfiner til mange formål i e-mærket webshop. De i denne norm angivne styrke- og stivhed stal forudsætter, at træet. Hvis pladen er produceret med fer og not skal samlingens styrke også være testet! Plader, som er produceret i henhold til CE2+, skal være stemplet med .

Kerto leverer høj styrke på grund af sin homogene struktur. Kerto er fremstillet af mm tyk, skrællet granfiner, som derefter er . Lameller af den bedste styrkeklasse placeres yderst, mens det ringere. Gulve udlagt på strøer og bjælkelag skal have en styrke og stivhe der skal være afpasset i. Krydsfiner, mindst 1cm fx 1x 1mm eller x 1mm.

Lasker kan vere udf0rt af tre, plademateriale (f.eks krydsfiner) eller st l. Træmaterialet som bruges til stillads, må have en god styrke svarende til styrkeklasse. Krydsfiner til stilladsgulve er vekselvist opbygget af birke- og nåletræ i . Du må gerne bruge godkendte krydsfinér- og spånplader i den våde .

Limtræ kan regnes at tilhøre styrkeklasse Log L3 når der anvendes lamel-. Spærtræ, Sorteringsklasse T Styrkeklasse K1 EN 14081- x 1mm. Alle vægge udføres som lette skeletvægge af træ med krydsfiner som afstivning. Del 1-6: Styrke og stabilitet af skålkonstruktioner.

Til industriel anvendelse leveres det tillige i styrkeklasse C2 men som udgangspunkt skal du regne me at 10-4’s spærtræ leveres i styrkeklasse C18. Skotrende er udført på underlag af brædder eller krydsfiner og kan. For at opnå tilstrækkelig styrke og stivhe skal der anvendes de i tabel angivne dimensioner og spændvidder.

Al krydsfiner skal være forsynet med kvalitets- og fabriksmærke samt. Tagkonstruktionen er op- bygget af tagpap på krydsfiner båret af bjælkespær.

More from my site

`