Lavenergiglas uværdi

Varmetabet gennem vinduet angives med en U-værdi. Jo lavere vinduets U-værdi er, jo mindre er varmetabet. Det er ikke kun et spørgsmål om ”lavenergiruder” eller ej, men også om hele vinduets evne til at isolere.

Isoleringsevnen beskrives med betegnelsen U-værdi, . Vrøgum leverer alle elementer med lavenergiglas som standard. Der føles derfor ingen kulde og trækgener omkring vinduer og døre med lavenergiglas. Varmetabsværdien for glas opgives i U-værdier.

U værdi, de bedst isolerende energiruder. Vi kan tilbyde vinduer med U-værdier helt ned til på hele elementet. VinduesExperterne er de som standard monteret med super lavenergi glas med varm . Ud over 2-lags lavenergiglas kan de fleste vinduer leveres med 3-lags og sågar 4-lags-lavenergiglas. Dermed reduceres U-værdien (isoleringsevnen) helt ned . U værdien er typisk – Fordelen ved disse lags glas er selvfølgelig.

Hos Net2Kompagniet leveres alt isat glas som standard som super lavenergiglas.

I alle vore tilbud og ordrer oplyser vi den samlede u-værdi for hele elementet. Hos KASTRUP kan du få både lavenergiglas, støjdæmpende glas og sol- og . U-værdi afhænger af emissionsfaktor, luftafstanden og gassen. Isoleringsevnen for glaskonstruktionen er en af flere vigtige parametre for det samlede indeklima. En lav U-værdi angiver en stor evne til at holde på varmen.

En høj g-værdi angiver, at vinduet har en stor evne til at lade solvarmen slippe ind . Super-lavenergiruder har en U-værdi på og er de bedste på markedet. Det afhænger af vinduets geometri og af rammer og karmes U-værdier. Der kan vælges mellem lags termoruder med i U-værdi eller lags. Indvendige rammer uden sprosser og der kam ilægges enkelt lavenergi glas eller 2 .

`