Lønslægten

Opslagsordet har også en anden betydning, se Acer. Løn (Acer) er en slægt af små og store løvtræer, hvoraf flere er . Spids-Løn (Acer platanoides) er et op til m højt, løvfældende træ med en.

Spids-Løn har rodhvile mellem juni og september. Løn (Acer) er en slægt der består af mere end 1arter, hvoraf omkring vokser i Danmark. Almindelige, og spiseplantemæssigt interessante . Løn er en slægt af små og store løvtræer, hvoraf flere er vildtvoksende i Danmark.

Kendetegn: Spids-Løn bliver et middelstort til stort træ på indtil 25. Løn er et ældgammelt indoeuropæisk navn for planten eller slægten. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog. Slægten omfatter fortrinsvis løvfældende træer eller buske fra den nordlige tempererede zone.

De stiller ikke større krav til jordbunden, men trives . Løn (Acer) er en slægt af små og store løvtræer, hvoraf flere er vildtvoksende i Danmark.

`