Mørtel til opmuring af mursten

Til opmuring anvendes kalkcementmørtel, hyppigt kaldet KC-mørtel. KC-mørtel fremstilles normalt ud fra kalktilpasset vådmørtel ved blanding af cement, således . Sådan vælges den perfekte mørtel til den valgte mursten. Vinteropmuring” direkte til din smartphone.

Mørtel til opmuring består af cement og kalkmørtel i varierende mængdeforhold. Den enkelte opgave afgør blandingsforholdet mellem cement . Mørtel til brug ved opmuring eller pudseopgaver blandes af våd kalkmørtel iblandet variable mængder af cement.

Her kan du høre hvordan man blander mørtel fx i forbindelse med fugning (mindre områder) af et.

PS: Her står en masse om muring og mørtelforbrug. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har været opfugtet af vand ved indtræ- dende frost, og at. At murværket er opmuret med våde mursten.

Der vil også skulle bruges mørtel, så du sikrer dig, at dine mursten ikke. Med bakkemørtel får du den helt rigtig mørtelblanding, som er skabt til opmuring af . Er velegnet til opmuring og fugning af teglsten, blokke og natursten. Færdigblandet NHL mørtel er fremstillet af ren St. Stenen presses ind på plads samtidig med at skeen holdes mod underkanten af fugen, så den udpressede mørtelpølse opfanges på oversiden af skeen.

Når du murer dit murværk op i kalkmørtel, sikrer du murstenenes levetid. Kalkmørtlen gør, at murværket er fleksibelt, kan . Der forvandes og mørtlen presses så ind i fugen med en fugeske. Mange revner i murværk skyldes forkert materialevalg, fx mørtel, samt utilstrækkelig hensyntagen til.

I dette erfaringsblad beskrives, hvordan murede vægge af såvel mursten som murblokke.

`