Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer 2016

SKAT’s Niveaulister er til brug for værdifastsættelse af de køretøjsmodeller der oftest importeres- eller eksporteres, samt enkelte special . EU-Canda aftalen (CETA) – ikraftrædelses dato udsat. Indregistrering af brugte udenlandske køretøjer.

SKATs niveaulister til brug for værdifastsættelse af de mest gængse importerede eller eksporterede køretøjer. På baggrund af de foretagne værdifastsættelser, annoncer, erfaringsmateriale mv. Listerne angiver en værdi for køretøjer i normal . Den danske registreringsafgift for personbiler i 20er 1 af værdien op til 82.

Hermed sendes svar på spørgsmål S 6af 12. Hvad mener ministeren om, at SKAT i deres niveaulister ikke tager højde for faldet i. Prisniveauet gælder køretøjer i normal vedligeholdt stan typisk . Skat har udsendt nye niveaulister for værdifastsættelse af køretøjer. Afgift af beskattet værdi (2) ud over 106.

Niveaulister til værdisættelse af motorkøretøjer – November 2016. SKAT’s Niveaulister er til brug for værdifastsættelse af de køretøjsmodeller . Afgift ved import af brugt elbil – kan det betale sig? Det er totalt vildt for en bil der er år gammel,og har en værdi på ca 120.

De folk som fastsætter depositum gør det bl. Hvad mener ministeren om, at SKAT i deres niveaulister ikke tager højde for faldet i registreringsafgiften, så den afgiftspligtige værdi af brugte importerede biler opskrives kunstigt? Skal man altid bruge SKATs niveaulister til bereg- ningen af. Kan det tænktes, at der kan forekomme en nedre- gulering af brugtbilsværdien ved byttehandler, som.

LSR fandt, at SKATs værdiansættelse i sagen var udtryk for en. Hvis bilen er på en af vores niveaulister, skal denne liste bruges. OBS: Ved veteran status anvendes den afg pl værdi i DMR.

Niveauliste 12l20Mærke: BMW R-modeller.

`