Rupløjede brædder montering

På brædderne er der en helt glat side og den anden er ru. Monteres med flyvstø med et paplag på oversiden og fugning i samlingerne. Tagpap tag, hvordan med spær afstnd og isolering.

Bedste undertag for tagpap – Lav-det-selv. Faste undertage er bærende, trædefaste underlag af enten brædder, krydsfinér eller OSB-plader beklædt med tagpap i ét eller flere lag afhængig af kravet til . Rupløjede tagbrædder bruges primært som underlag for tagpap, eller særlige. Brædderne er med fer og not, som sørger for sikker montering.

Oplægning med undertag på rupløjede brædder. Rupløjede mm brædder må have en fri spændvidde op til m. Sternkapsler monteres nedefra og opefter. Brædderne anvendes typisk til underlag for tagpap eller undertag. Disse brædder monteret med – mm afstand kan anvendes direkte som underlag for zink.

Afkap aldrig ender før du har kontrolleret at det er det korrekte bræt samt at . Det er især vigtigt, at de rupløjede brædder på taget beskyttes, inden underlagspappet.

Derefter påbegyndes montering af de rupløjede brædder. Rupløjet 1 takåser x 14 vindplade x 12 tagfodsbrædder x 70. Anvendes i tagkonstruktioner som underbrædder til tagpap bruges også som tagkrydsfiner. Ved nye flerlagstækninger skal produkterne.

Rupløjede brædder, tagås x 14 dobbelt vindplader x 120. Målet med uddannelsen er, at deltagerne kan montere taglægter på spær under.

`