Slotsgrus

Skovvej 21A, 44Svebølle, Tlf: 59. Forside Prisliste Trailersalg CE Mærkning Slotsgrus. Slotsgrus har specielle egenskaber, så det kan bru- ges som både toplag og bærelag. Derfor kan Slots- grus med fordel anvendes som totallag, hvor top- og. Belægninger af Slotsgrus er karakteriseret ved at blive mere hårde og faste end andre grusbelægninger.

Specielt hvor der er intensiv færdsel af fodgængere . Velfungerende grusbelægninger er en kombination af design, projektering, anlæg og drift med grusmaterialet som en afgørende faktor.

Slotsgrus er specielt udviklet til etablering af grus- belægninger. Slotsgrus kan anvendes på stier, veje, torve og plad- ser, hvor materialet kan bruges til både . Produktion, salg og levering af Slotsgrus. Produktionskontrol; Prispolitik; Pris; Rabatter; Leverandør; Leveringssikkerhed; Levering; Levering i Big Bags . En af fordelene ved Slotsgrus er, at det er let at udlægge og komprimere.

Slotsgrus er udviklet i 20i forbindelse med Slots- og Ejendomsstyrelsens projekt med renovering af stinettet i Frederiksberg Have, hvor Skov Landskab . Undersøgelse af slotsgrus – specifikationer og funktionskrav. Eksisterende belægninger med Slotsgrus i Frederiksberg Have. I Frederiksberg Have er der brugt slotsgrus (3 lergrus 0-mm, 3mm stenmel 0-mm og skærver 2-mm) på stierne.

Slotsgrus er specielt udviklet til etablering af grusbelægninger. Det kan anvendes på stier, veje, torve, pladser og sportsbaner. Slotsgrus – grus, grusgrav, grusgravsmateriel, grusmaterialer, grusprodukter, kampesten, lergrus, nøddesten, perlesten, runde sten – firmaer, adresser, . Prøv at ”slotsgrus”, ”stigrus med skærver 0-mm” eller ”leret vejgrus 0-mm”.

Produktet findes, og er meget anvendeligt til sti og let . Stenmel fås i flere finheder, men det er finkornet og giver en god fast bund til let trafik. Jeg er helt enig i at bruge slotsgrus, det er billigt og rigtigt godt at arbejde me nemt at skrabe og lave hældninger også selv om at det er blevet . Til stier mellem højbede kan man bruge stenmel eller slotsgrus. Stier til tungere færdsel skal opbygges med bærelag og overfladelag, men når der er tale om en .

`