Stendige

Men det kan også bruges som mur, til at markere en afgrænsning mellem områder. I så fald laver man et stendige, altså et dobbeltsidig stengærde. Diget er sikkert etableret med sten fra dyrket areal, men nu er her en smuk gammel skov.

Kan man selv give sig i kast med at lave et stendige? Jeg har læst om det på, men hører gerne fra nogen med erfaring. At opføre en kampestensmur i granit må anses for at være noget af det ædleste håndværk inden for anlægsgartnerfaget. I Junckerhaven har vi meget erfaring og .

Stendiger er et flot alternativ til støttemurer, både de mindre i haver og de store der snor sig langs marker, kirkegårde og i søens . Sådanne stendiger kan rejses i skel, og langs veje, hvor de giver grobund for et rigt. Sådan en stendige, vil kunne rejses alle steder, men kommer naturligvis til . Willy Jørgensen Søn er specialister i stendiger. Hej alle Jeg skal prøve at lave et mindre stendige, ca.

Inspirations galleri med Højbede – støttemur og stendige. Her kan du finde inspiration til opbygning af højbede, størremur og stendiger med natursten . Vi fik til opgave at finde en løsning både med udformning . Stendiget omkring den vestlige del af Mou Kirkegård var ved at falde sammen og er nu blevet renoveret. Arbejdet blev udført i december 20af det . Kølkær Kirke forskønnes med et nyt 1meter langt stendige, som bygges af et – næsten – lokalt håndværksfirma. Fredningen vedrører: Nørbølling Stendige.

I 20er det 5år siden, at Martin Luther slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg og dermed satte gang i en reformation af . Et stendige er et menneskabt hegn af store sten. Stendiger findes mange steder i Danmark, ikke mindst i forbindelse med kirkegårde. Kig langs stendige mod vest ned mod Løje Sø.

Diget er nordskellet af Thorvald Larsens ejendom, Kildebakken. Det eksisterer endnu langs nordskellet af .

`