Stor antilope

Elanantilopen er verdens største antilope, og en fuldvoksen tyr kan veje op til. Store dominerende tyrer klikker meget højt, og det er sandsynligvis med til at . En lille lysebrun antilope, som kan drive enhver jæger til vanvid.

En stor og sky antilope hvor såvel hanner som hunner bærer store smukke horn. Antiloper er en polyfyletisk gruppe drøvtyggende klovdyr. Gruppen tilhører familien de skedehornede (Bovidae) og ordenen parrettåede hovdyr (Artiodactyla).

Nilghai-antilopen (Boselaphus tragocamelus) er en stor, asiatisk antilope i underfamilen Bovinae blandt de skedehornede pattedyr.

Den store kudu (Tragelaphus strepsiceros), eller blot kaldt kudu, er en stor antilope i underfamilen Bovinae blandt de skedehornede pattedyr. I Afrika er der to primære antiloper, nemlig Bongo antilope og Elan antilope. Antiloper lever typisk i flokke med deres familier, der godt kan blive af en stor . Antiloper kaldes en stor, formrig gruppe skedehornede drøvtyggere, henhørende til oksefamilien (Bovidae); de danner ikke et systematisk hele, men antiloper er .

`