Støvbinder grusvej

Er I trætte af de store mængder støv, som hvirvles op fra jeres grusvej om. Det er udbredt i Norge, hvor det bruges som tømiddel om vinteren og som støvbinding på grusveje og i tunneler, hvor fint granitstøv kan genere . Dustex – støvbinding på grusveje, P-pladser, byggepladser, motorbaner ridebaner m.

Siden juni 20har vi importeret og forhandlet DUSTEX – et . Ebeltoft-entreprenør behandler støvende grusveje og ridebaner med. Miljø-tø kan også anvendes som støvbinding om sommeren. Kan i sommerhalvåret bruges som støvbinder på grusveje, byggepladser, festivalpladser m.

Magnesiumklorid kan bruges til støvbinding (støvfjerner) af grusveje om sommeren. Her er problemet, at nedbør, tørke og trafik slider på grusvejene, fordi de fine . Kan man sprøjte støvbinder på ridebanen ligesom man gør på grusveje? Udover i Danmark anvendes kalciumklorid også meget i Norge og Sverige til støvbinding.

DUSTEX den miljø rigtige støvbinder DUSTEX er baseret . To-i-et-produkt – Støvbinder på grusveje. Til støvdæmpning på grusveje (støvbinder). Som vejsalt om vinteren, er skånsom over for dyr.

Anvendelse: Til tøning af is og sne samt støvbinding. De praktiske anvisninger i Skovteknik vedr. Støvbinding på grusveje er i dansk litteratur primært beskrevet med følgende. I sommerperioder kan vi stå for påkørsel af støvbinder i forbindelse med støvgener fra grusveje.

Støvbinderen holder fugten i vejen sådan at vejen støver . Pro Støvfix anvendes til støvbinding af grusveje og jordveje samt på byggepladser, lagerpladser og andre steder, der normalt er plaget af kraftig støvudvikling. Tø-flagerne har desuden en særlig styrke, som støvbinder på bl. Der bliver hvert år udlagt støvbinder, der mindsker generne.

TG MG KOMBI er det miljørigtige alternativ eller supplement til . Anvendes ICE DUST-AWAY som støvbinder er doseringen meget. Udlægning af særlig støvbinder som holder fugten i vejen og forhindre mange af de tøv generne der kommer fra . Sidst på foråret blev der udlagt støvbinder, og det blev fulgt op med endnu en støvbinding senere på sommeren. Vejvedligeholdelsen er igen i år god i forhold til . Støvbinding DUSTEX minimerer støvet på grusveje og pladser. Derudover tilbyder vi nedrivning af bygninger, stengærde m. Afretning af grusveje og spredning af støvbinder og grus.

Trafikbelastningen på grusveje er jævnt stigende, og der stilles større krav til en grusvej i dag end før i tiden. Vi arbejdet med reparation og vedligeholdelse af .

`