Tagkit rygning

Tacodan rygningskit pose (rød) Flexim rygningskit er ideel til adskillige tætnings- og fastholdelsesopgaver. Flexim tætner og fastholder rygninger, grater og . Sammenlign priser og læs anmeldelser af rygningskit Tag.

Rygningskit bruges til at tætne rygning og grat i forbindelse med tage med betontagsten. Rygningskit anvendes til gratsten og rygningssten. Tacodan flexim rygningskit i krt a liter sort rækker ca 5-m rygning.

Prøv en ny, fleksibel tag-klæbemasse, som kan anvendes på både tegl- og betontagsten, fra tagfirmaet Komproment.

Flexim rygningskit er ideel til adskillige tætnings- og fastholdelsesopgaver. Flexim tætner og fastholder rygninger, grater og tagsten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.

Rygning, indtagelse af mad og drikke samt opbevaring af tobak, mad og drikkevarer er ikke. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet. Huset har vel oprindeligt haft en rygning, der var muret fast. Rent stilmæssigt forekommer det mig derfor rigtigst, men måske er der egenskaber .

`