Træer til alleer

Det er ikke så meget højden på træerne, der betyder noget, for alle opstammede træer har en anselig højde. Det er mere vigtigt at beslutte sig til, hvad træet må . Havetræer er ikke blot flotte at se på, men kan skabe et godt miljø i haven ved at give læ og skygge for andre planter.

Vi anbefaler mindst 7-meter mellem træerne i den enkelte række, og der bliver plantet alléer med en afstand mellem træerne på op til meter. Hos Højmoses Planteskole dyrker vi solitærtræer og række træer i mange. Ensartede træer med grenfrie stammer og hvælvede kroner.

Anvendt i historiske haveanlæg og i i nutiden som vej træer og gadetræer.

Vejtræer kan fx stå som en allé omkring en landevej. Det er kommunens træer, og kommunen står for at plante og pleje træerne. En flot allé giver ejendommen og landskabet en særlig karakter og udtrykker. Det var os børn en stor gåde, hvordan træerne var kommet til at se således ud.

Når jeg senere har set alléer af denne art, har jeg altid beundret dem – det skal . Vil du plante et helt ungt træ og se det vokse op? Eller vil du hellere plante et lidt ældre træ, der allerede har noget størrelse. Berlin var i 1600-tallet den første by, der plantede træer langs alleer.

De små opstammede træer kan anvendes til at give lidt højde og struktur i mindre bede eller små forhaver uden at det virker for voldsomt.

En allé er en vej med ens træer lige over for hinanden på begge sider. Alleer findes ved slotte og herregårde, men bruges også om gader i større byer. I plantesknlen dyrkes træerne sem enhver anden afgrede, med vand ng nrering fortiden beskæring, nmplantnlng ag pleje neten l’nr, at gere træerne.

For at opretholde allé-udseendet ved Frederiksberg Allé er det nødvendigt at efterplante med yderligere træer som erstatning for tidligere fældede træer. Den historiske Ledreborg Allé er med sine rækker af træer kommunens flotteste eksempel på træer langs vejen. Ansgar Anlæg vender ud mod Assistens Kirkegården, Kirkegårds Allé og Sdr.

`